Historie budovy č.p. 9 Chomutov, Náměstí 1. Máje

Dům č.p. 9 byl postaven pravděpodobně na přelomu15. a16. století, na místě původních dvou středověkých domů. Přes všechny pozdější stavební úpravy a rekonstrukce dodnes patří k nejcennějším stavebním objektům v Chomutově. Je charakteristický propracovanou sklípkovou klenbou, která nebývá v měšťanských domech obvyklá. Uvidíme ji jak v podloubí, tak v interiéru objektu. Stavitele neznáme, investorem však zcela určitě musel být velmi bohatý obchodník nebo měšťan.

historie

V domě byla odedávna provozována ubytovací a pohostinská činnost. Svědčí o tom právo, které tehdejší vlastník domu Daniel Reinhard, doslal v únoru roku 1556 od majitele města. Byla to výsada ubytovávat v domě šlechtické a jiné počestné lidi, opatřit jim jídlo, pití a řádně se postarat i o jejich koně. Za to směl požadovat poplatky přiměřené jejich stavu a majetku. V hostinci se musela všem návštěvníkům nabízet veškerá piva a vína uherská, francouzská, rýnská, moravská, česká a jiná. V případě nedodržení podmínek, nebo oprávněných stížností mu hrozily přísné tresty. Za výsadu platil daň, a to jeden rýnský zlatý za sud.

V roce 1558 od Reinharda koupil dům Mikulas Wolf, který jej o dva roky později prodal Friedrichu Collinovi. Ovšem už bez výsadního práva, které si účelově přenesl na svůj jiný dům a oponovat tím, že prodal pouze nemovitost, nikoliv právo. Soudním tahanicím o výsadu učinil konec až velký požár města 24. července 1598, který postihl také Collinův dům. Po jeho opravě Collinové pohostinství provozovali i s navrácenou výsadou hostit movitější lidi.

Za třicetileté války byl dům zpustošen, ale přesto na jejím konci poslední z rodu Collinů v domě pohostinskou činnost stále provozoval. Po jeho smrti „Collinův dům“, jak se mu také říkalo, přešel do majetku města. V horním patře byl přestavěn, přízemí zůstalo v původním stavu. Slávy před třicetiletou válkou se však už nedočkal…

historie2

Trojúhelníkový štít nad průčelím pochází z doby klasicistní přestavby domu koncem 19. století. Další velká rekonstrukce proběhla v letech 1957-1958.

Od padesátých let až do roku 1990 v domě sídlil „klub horníků“; Závodní klub Dolu Jan Šverma. Sál klubu se stal v šedesátých letech místem divadelních představení a centrem tanečních zábav. Na nich hrály tehdy populární amatérské chomutovské bigbeatové kapely. Na jejich koncerty se sjížděla mládež ze širokého okolí. Konec jejich slávy přinesl nástup normalizace začátkem sedmdesátých let.

V roce 1991přešel dům do soukromého vlastnictví a současně došlo k dispoziční úpravě vstupu, včetně zaslepení historického průjezdu do dvora, tehdejšího sálu.